FERROTOUR a.s.

Rating a informácie o FERROTOUR a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre FERROTOUR a.s. 47378 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 29. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9968% spoločností je horších ako FERROTOUR a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti FERROTOUR a.s." href="http://ferrotour.sk-rating.com/">
   <img src="http://ferrotour.sk-rating.com/ferrotour.png" width="150" height="25" alt="Rating FERROTOUR a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating FERROTOUR a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia